Procedury dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne - omówienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wymagań dotyczących dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

2.Aseptyka

3. Antyseptyka

4.Zapobieganie zakażeniom w gabinecie

5. Dezynfekcja

6. Sterylizacja

7. Zasady postępowania z odpadami medycznymi


Wymiar: 8 godz.