Kurs przygotowujący do profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością mowy i słuchu

Zakres godzin: 40 godzin

Liczba miejsc ograniczona: 10 osób

Szczegółowy plan kursu

Program szkolenia przewiduje 40 godz. nauki języka migowego. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego nauczyciela akademickiego - specjalistę w przedmiotowym zakresie; w małych, max.10-osobowych grupach.

Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu: przedstawiania się, wykorzystywanie przestrzeni w PJM, rozmowy o pracy, a w szczególności  załatwianie spraw urzędowych.

Obejmować one będą zaimki osobowe dzierżawcze, liczebniki porządkowe i niektóre liczebniki inkorporowane, codzienne zwroty i wyrażenia, budowanie twierdzeń, przeczeń i pytań, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, kolory, alfabet  palcowy, nazwy miast w Polsce, określanie czasu i dat, itp.

Przewidujemy również zajęcia  na tematy sugerowane przez uczestników  w  zakresie zwrotów i  słownictwa wynikającego z codziennej pracy.

Aktualne terminy

Aktualne terminy:

  • na bieżąo, w zależności od zgloszeń.