Język migowy w stomatologii

Terminy: na bieżąco

Liczba godzin szkolenia: 35 h

Prowadzący: mgr Krystyna Krawczyk

Cel szkolenia

  • Poznanie znaków pojęciowych należących do języka migowego i posługiwanie się nimi
  • Zapoznanie słownictwa związanego ze stomatologią i wykorzystywanie ich w sferze zawodowej

Szczegółowy plan szkolenia (pobierz tutaj w formacie PDF)

Aktualne edycje: 02.04.2016 r.-16.04.2015

Więcej informacji można uzyskać tel. 691945225