Kurs przygotowujący do profesjonalnej opieki nad dzieckiem

Szczegółowy plan kursu

Około 1,5 miesiąca - 140 godzin - 25 godzin tygodniowo (ok. 6 tygodni)

BLOK TEMATYCZNY

ZAJĘCIA

LICZBA GODZIN

I. BLOK OGÓLNY

Język angielski

40

Psychologia ogólna

10

Komunikacja interpersonalna

12

Psychologia rozwojowa

12

Elementy psychopatologii

5

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

10

Pedagogika specjalna

4

Podstawy prawa (prawo rodzinne i opiekuńcze)

3

Elementy socjologii

4

II. BLOK MEDYCZNY

Pielęgnacja małego dziecka

6

Pierwsza pomoc

3

Higiena

3

Elementy rehabilitacji

4

III. BLOK SPECJALISTYCZNY

Metodyka organizacji wolnego czasu:

  • plastyka
  • muzyka
  • śpiew
  • rytmika
  • literatura dziecięca

14

Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

5

Przygotowanie małego dziecka do edukacji szkolnej

5

Trening interpersonalny

10

Aktualne terminy

Aktualne terminy:

  • na bieżąco