Centrum Edukacji w Warszawie

Barbara  Boda-Leśniak

prowadzi szkolenia z zakresu:

  • przygotowania do pracy na stanowisku pomocy stomatologicznej
  • profesjonalnej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną
  • profesjonalnej opieki nad dzieckiem
ul. Targowa 86 II piętro, 03-448 Warszawa
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez M. st Warszawa nr 997/K
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie 2.14/00061/2007