Centrum Edukacji w Warszawie

prowadzi szkolenia z zakresu:

  • asystowanie w ortodoncji
  • doskonalące z ortodoncji dla asystentek/higienistek stomatologicznych
  • języka migowego
  • komputerowego wspomagania pracy w gabinecie stomatologicznym
  • profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością mowy i słuchu
  • przygotowujące do pracy na stanowisku sekretarki medycznej
  • seminaria o tematyce: koferdam i ortodoncja

ul. Targowa 86 II piętro, 03-448 Warszawa

wpis do ewidencji działalności gospodarczej m. st. Warszawy pod numerem 422638
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie 2.14/00061/2007